پروژه ها

پارک ارم تهران

پارک ارم تهران خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن مدل ماشین پیست: بوگاتی تعداد ماشین: 25 عدد

نور

نور خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن مدل ماشین پیست: لکسوس

نجف عراق

نجف عراق خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن مدل ماشین: بوگاتی تعداد ماشین: 5 عدد

مهریز یزد آنتن دار

مهریز یزد آنتن دار خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار آنتن دار

ماهشهر

ماهشهر خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن مدل ماشین: لکسوس تعداد ماشین: 8

کیش

کیش خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن  مدل ماشین: لکسوس تعداد ماشین: 12 عدد

قلعه گنج

قلعه گنج خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن  مدل ماشین: لکسوس  تعداد ماشین: 5عدد

طرقبه

طرقبه خلاصه ای از پروژه…پیست فضای باز سقف دار بدون آنتن  مدل ماشین: لکسوس  تعداد ماشین: 12 عدد

شهر فرش میدان حر

شهر فرش میدان حر خلاصه ای از پروژه…پیست سالن شناور بدون آنتن
فهرست